365bet真人网投
????????????2013年财务报告
发表于:2014-03-12??|???作者:皆福特殊儿童
2013年皆福费用总表
   
科目类型  费用支出 
工资福利        186,024.00
员工培训团队建设         23,194.40
活动费用         55,211.00
宣传推广         16,165.00
办公费         77,075.20
政府物资捐赠         50,404.00
固定资产专项物资         20,937.10
总计        429,010.70
   
说明:此表中“活动费用”已增加海洋天堂活动费用21560元
   
   
收入支出差额:-77855.70元
   
   
   
   
2013年皆福收入总表
个人捐赠            195,651.00
单位捐赠              38,000.00
基金会专项捐款              67,100.00
政府物资              50,404.00
总计            351,155.00